Aanleiding

De Nederlandse economie heeft voor nu en in de toekomst gezonde ondernemersgeest nodig; onze concurrentiekracht is van cruciaal belang voor toekomstige welvaart. De basis voor ondernemerschap wordt op school gelegd.

Een ondernemende houding plus gedrag zijn voor ondernemers absoluut doorslaggevend bij het aannemen van personeel. Met goed geschoolde docenten, uitdagende lesstof en enthousiasmerende projecten, uitmondend in een heus junior ondernemersgala, willen wij de passie voor het ondernemen stimuleren en zodoende leerlingen beter voorbereiden op een interessante carrière.

Met Jong21 ondersteunen wij docenten om zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een podium te geven. Elke docent van elk vak kan deelnemen aan deze wedstrijd voor West-Friese jongeren, doordat we een maatwerkpakket aanbieden.

Programma

Het lesprogramma gaat over ondernemerschap en daagt school, docent en leerling uit om samen met externe partners op zoek te gaan naar het jonge ondernemerschap in de klas. In groepjes van 4-5 leerlingen wordt ervaren wat het is om een eigen bedrijf te starten, een ondernemersplan te schrijven, na te denken over duurzaamheid, marketing, productontwikkeling etc. De expertise van partners/ondernemers wordt daarbij benut door het geven van een gastles of coaching: van buiten naar binnen denken. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Het lesprogramma Jong21 bestaat uit een aantal onderdelen en heeft een doorlooptijd van minimaal 8 weken:

  • een gastles over het ondernemingsplan en financiën door de Rabobank adviseur, eventueel ondersteund door een gevestigde ondernemer.
  • een pitchronde van de ondernemingsplannen en beoordeling door o.a. Rabobank adviseur én ondernemer.
  • halve finale op de school, Rabobank adviseur neemt plaats in de jury.
  • een groepje wint een ticket naar de finale van Jong21, op 7 juni 2021 in schouwburg Het Park in Hoorn.


Organisatie

Jong21 wordt georganiseerd door Rabobank West-Friesland in samenwerking met stichting Day for Change. Wij zien in de jeugd één van de motoren van ondernemerschap in de regio West-Friesland. Daarom is het voor de bank van belang dat ondernemerschap op middelbare scholen wordt gestimuleerd en daar draagt de Rabobank graag haar steentje aan bij. O.a. door het aanbieden van het lesprogramma Jong21 aan alle middelbare scholen in West-Friesland. We passen het lesprogramma aan op het opleidingsniveau, koppelen groepjes leerlingen aan ervaren ondernemers of vrijwilligersorganisaties en organiseren een officiële afsluiting in schouwburg het Park. Zo maken we het tot een leuk én leerzaam traject.