Aanleiding
De Nederlandse economie heeft voor nu en in de toekomst gezonde ondernemersgeest nodig; onze concurrentiekracht is van cruciaal belang voor toekomstige welvaart. De basis voor ondernemerschap wordt op school gelegd.

Een ondernemende houding plus gedrag zijn voor ondernemers absoluut doorslaggevend bij het aannemen van personeel. Met goed geschoolde docenten, uitdagende lesstof en enthousiasmerende projecten, uitmondend in een heus junior ondernemersgala, willen wij de passie voor het ondernemen stimuleren en zodoende leerlingen beter voorbereiden op een interessante carrière.

Met Jong18 ondersteunen wij docenten om zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een podium te geven. Elke docent van elk vak kan deelnemen aan deze wedstrijd voor West-Friese jongeren, doordat we met twee categorieën werken: Ondernemen met een product of een idee (het hele proces om tot een eigen product of dienst te komen) en Ondernemend (op ondernemende wijze maatschappelijke organisaties en stichtingen aan ideeën helpen).

Programma
Het lesprogramma gaat over ondernemerschap en daagt school, docent en leerling uit om samen met externe partners op zoek te gaan naar het jonge ondernemerschap in de klas. De expertise van partners/ondernemers wordt benut: van buiten naar binnen denken. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Het lesprogramma Jong18 bestaat uit een aantal onderdelen:
* een intakegesprek met een Rabobank adviseur, hij/zij is uw vaste aanspreekpunt. Samen bepalen jullie het niveau van de gastles voor de deelnemende klas en of extra begeleiding van een West-Friese ondernemer wenselijk is.
* een gastles over het ondernemingsplan en financiën door de Rabobank adviseur,  eventueel ondersteund door een gevestigde ondernemer.
* een pitchronde van de ondernemingsplannen en beoordeling door o.a. Rabobank adviseur én ondernemer.
* finale op de school, Rabobank adviseur neemt plaats in de jury.
* een groepje wint een ticket naar de finale van Jong18, op 10 april 2018 in schouwburg Het Park in Hoorn.

Categorieën:

Ondernemen

  1. Uw leerlingen maken een product of bedenken een dienst en hebben een verkooppunt of -moment tijdens het lesprogramma
  2. Uw leerlingen hebben een idee voor een onderneming, waarbij geen tijd is omdat er nog ontwikkeling voor nodig is of er is geen ruimte daarvoor in het lesprogramma


Ondernemend

U kiest samen met uw klas een regionale maatschappelijke organisatie of een organisatie die een vestiging of afdeling heeft in de regio. Daar gaat u een vraag vanuit de stichting helpen oplossen met de klas die in groepjes van max 5 leerlingen verdeeld is. Het draait niet om het werven van fondsen, maar om het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Organisatie
Jong18 wordt georganiseerd door Rabobank West-Friesland. Wij zien in de jeugd één van de motoren van ondernemerschap in de regio West-Friesland. Daarom is het voor de bank van belang dat ondernemerschap op middelbare scholen wordt gestimuleerd en daar draagt de Rabobank graag haar steentje aan bij. O.a. door het aanbieden van het lesprogramma Jong18 aan alle middelbare scholen in West-Friesland. We passen het lesprogramma aan op het opleidingsniveau, groepjes leerlingen koppelen aan ervaren ondernemers of vrijwilligersorganisaties en een officiële afsluiting organiseren in schouwburg het Park, maken we het een leuk én leerzaam traject.

Daag jezelf en je leerlingen uit en schrijf je direct in voor een intake. Klik hier.

De winnaars

De winnaars van 2017

jongwestfriesland-finalisten-2016

Finalisten 2016